Punguța copiilor

Delectați-vă cu ideile, creativitatea, umorul, profunzimea emoțională și farmecul specific lumii copiilor  din … Punguță. (creații ori frânturi de creații ale copiilor pe care îi întâlnesc la cluburile de povești).

 

Micii mei ascultători devin povestitori apelând la cuvinte ori la imagini. Căci și ilustratorul unui text spune povestea, dar prin forme și culoare. Așadar, o prezint pe Iasmina. Țin cu mare bucurie și onoare cărticica în care Iasmina semnează câteva ilustrații. Trebuie să îți fie dragă o poveste ca să găsești în imaginația ta personajele potrivite. Și să nu mai spun de stropul de invidie pentru mâna talentată a Iasminei!

Felicitări, Iasmina!

Mulțumesc, Iasmina!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vă invit să-i descoperiți și printre alți copii talentați în Regatul creat pentru ei de dl Petre Crăciun.

TEMA 1: creați o poveste pronind de la un obiect, tras la sorți pe bilete – clasa a treia

Povestea săpunului neastâmpărat
de Herman Lucas
Era cândva un săpun foarte neastâmpărat ce locuia, evident într-o baie. El își dorea foarte mult să ajungă cel ma special obiect din toată baia. Ori  pentru aceasta, credea el, trebuia să facă cele mai multe farse oamenilor care foloseau baia.
Așadar se aruncă în cadă și așteptă să vină un om căruia să îi facă o farsă. Din păcate însă, zile la rând nimeni nu intră în baie. Când în sfârșit un om a intrat în baie, săpunul nostru făcu așa un tărăboi că omul lăsă tot și fugi lăsând în urmă băltoace de apă peste tot. Toate obiectele din baie se prăpădiră de râs. Imediat săpunul deveni regele băii și cel mai special obiect de acolo. Mai ales că acum mereu baia era plină de chicote, căci nu trecea o zi fără farsele săpunului.
Și așa i-a rămas numele: săpunul neastâmpărat.

 

Lingura
de Corpaci Lorena
A fost odată un gospodar harnic, care a primit moștenire de la tatăl său o lingură. Nu a fost deloc mulțumit gospdarul de moștenirea sa, până nu a aflat că lingura aceea putea vorbi. Însă atunci când gospodarul o luă în mâna lingura stătu tare, nemișcată, așa că în cele din rumă acesta se gândi că e doar o legendă, ori poate o iluzie de a tatălui său și nu e adevărat că lingura vorbește.
Asta până într-o zi când, sorbind din ciorbă cu ea, lingura se plânse că ciorba nu are niciun gust. Gospodarul se înfurie. Dar își ieși complet din minți când lingura găsi mereu și mereu ceva de comentat. Așa că într-o zi o aruncă furios pe fereastră. Chiar atunci trecu pe drumul acela o căruță. Deși roata trecu peste lingură, aceasta nu păți nimic. Era ceva nemaivăzut, iar regele află imediat minunea și ceru să i se aducă lingura. Ca s-o încerce o dădu celor doi balauri ai săi, însă nici aceștia nu reușiră decât să își rupă dinții în ea. Lingura reuși să înfurie pe toată lumea de la palat, așa că, furios regele ceru un topor puternic, fermecat cu care în cele din urmă reuși să taie lingura vorbitoare și o aruncă în mare. Până în ziua de azi lingura plutește pe mare vorbind cu cine o ascultă.

 

Reclame